สินค้ายี่ห้อ INNEKT Gate Barrier Gate Barrier


รุ่นสินค้า
ภาพสินค้า
รายละเอียด
spec
ราคา(บาท)
ZBG6306
คลิกที่รูป

Gate Barrier
-boom 6m
-Boom support
-Mounting plate
-Control box with 2 remotes
-Anti-crash boom39,590
ZBGAPC33
คลิกที่รูป

Photo cell : IR33

-กำลังดำเนินการ- - 670
ZBGAG180
คลิกที่รูป

Ground Induction Coil (180M per roll)

-กำลังดำเนินการ- - 5,490
ZBGABA06
คลิกที่รูป

Straight boom arm for ZBG6306

-กำลังดำเนินการ- - 3,600
ZBGAL220
คลิกที่รูป

Loop Detector AC220V, 50HZ, 2 OUTPUTRELAYS(10A/AC220V)

-กำลังดำเนินการ- - 1,440
ZBGARC23
คลิกที่รูป

Remote Control Frequency:433.92MHz,fixed code or rolling code for ZBG6306

-กำลังดำเนินการ- - 290
ZBLRR01
คลิกที่รูป

Long Range Reader for ZBG6306

-กำลังดำเนินการ- - 15,730
ZBLRC01
คลิกที่รูป

Card for ZBG6306

-กำลังดำเนินการ- - 350
ZBGAAC01
คลิกที่รูป

Anti-collision Mechanism for ZBG6306

-กำลังดำเนินการ- - 1,190

ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดสเปกสินค้าพร้อมกันในครั้งเดียวได้

 


บริษัท ซายเนคเทคโนโลยี จำกัด 238/14 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310