ยี่ห้อ : NUMENS

หมวดหมู่ : Addressable

สินค้ารุ่น : 1497921

ราคาสินค้า : 3,300

Network Interface Card
ใช้สำหรับส่งขอมูลระหว่างตู้ fire Control Panel กับ Repeater