ยี่ห้อ : NUMENS

หมวดหมู่ : Conventional

สินค้ารุ่น : BNC407-02

ราคาสินค้า : 400

Line-Type Smoke Detector Reflector
แผ่นสะท้อนใช้สeหรับหรับสะท้อนกับของ BEAM Detector1 YEAR