ยี่ห้อ : NUMENS

หมวดหมู่ : Addressable Wireless

สินค้ารุ่น : CNA-601-001W

ราคาสินค้า : 1,950

Detector,Addressable Smoke/Heat detector, Wireless
-ตรวจจับควันแบบการหักเหของแสง -ตรวจจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ และจับอุณหภูมิคงที่ ที่ 57°C
-รองรับการส่งสัญญาณแบบไร้สาย
-รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-รองรับการแจ้งเตือนแบบเสียงในตัวอุปกรณ์ ในระดับความดังเสียง-มากถึง 85 dB ในระยะ 3 เมตร
-รองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในตัวอุปกรณ์