ยี่ห้อ : NUMENS

หมวดหมู่ : Conventional

สินค้ารุ่น : BNC407-01

ราคาสินค้า : 17,500

Line-Type Smoke Detector-ตรวจจับควันแบบลำแสง
-รองรับระยะการตรวจจับ 8
– 100 เมตร ที่ความกว้างสูงสุด 14.5 เมตร
-มีไฟ LED บอกสถานการณ์ทำงาน
-สามารถเชื่อต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่าน Contact NC/NO
-รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 15 - 28 Vdc.