ยี่ห้อ : NUMENS

หมวดหมู่ : Addressable Wireless

สินค้ารุ่น : PNA-660-002NW

ราคาสินค้า : 2,300

Manual call points, Node MCP 24V, 2-wire
-อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนใช้มือกด -รองรับการรับสัญญาณแบบไร้สาย มากถึง 500 เมตร (ในที่โล่ง)
-รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจจับแบบไร้สาย มากถึง 32 อุปกรณ์
-รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-อุปกรณ์สามารถ Reset กลับมาใช้งานใหม่ได้
-มีไฟ LED กระพริบบอกสถานการณ์ทำงาน
-รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 17 - 28 VDC.