ยี่ห้อ : NUMENS

หมวดหมู่ : Addressable Wireless

สินค้ารุ่น : PNA-621-I01

ราคาสินค้า : 1,700

Module, Single input
-รองรับสัญญาณขาเข้า (Input) ของอุปกรณ์ภายนอกผ่าน Contact NO
-รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-มีสถานะไฟ LED กระพริบบอกสถานการณ์ทำงาน
-รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 17 - 30 VDC.