ยี่ห้อ : NUMENS

หมวดหมู่ : Addressable

สินค้ารุ่น : PNA-6600-M01

ราคาสินค้า : 1,800

Manual call points, MCP 24V, 2-wire
-อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนใช้มือกด -รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-อุปกรณ์สามารถ Reset กลับมาใช้งานใหม่ได้
-มีสถานะ LED กระพริบบอกสถานการณ์ทำงาน
รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 17 - 28 VDC.