ยี่ห้อ : YALE DDL

หมวดหมู่ : Normal

สินค้ารุ่น : YDD424

ราคาสินค้า : 16,500

บันทึกได้สูงสุด 20ลายนิ้วมือ, ตัวเลขตั้งรหัส 4-10หลัก, กุญแจสำรอง 3ชุด