ยี่ห้อ : YALE DDL

หมวดหมู่ : Normal

สินค้ารุ่น : YDR343

ราคาสินค้า : 12,500

Vectical rim lock -บัตรเข้าออก บันทึกผู้ใช้สูงสุด 40 ใบ -ตัวเลขตั้งรหัส 4 - 12 หลัก