ยี่ห้อ : INNEKT Gate Barrier

หมวดหมู่ : Gate Barrier

สินค้ารุ่น : ZBG6306

ราคาสินค้า : 39,590

Gate Barrier
-boom 6m
-Boom support
-Mounting plate
-Control box with 2 remotes
-Anti-crash boom