สินค้ายี่ห้อ HID Normal


รุ่นสินค้า
ภาพสินค้า
รายละเอียด
spec
ราคา(บาท)
83125CKI000
คลิกที่รูป

EDGE EVO Solo ESHRP40-K Controller/Reader + 4-input/2-output Module with second Wiegand reader connection-กรุณาสอบถาม-
71000XEP0N01
คลิกที่รูป

VertX EVO V1000 Networked Controller-กรุณาสอบถาม-
72000BEP0N02
คลิกที่รูป

VertX EVO V2000 Networked Controller / Reader Interface-กรุณาสอบถาม-
70100XEP0N
คลิกที่รูป

VertX OEM V100 Reader Interface (with plastic enclosure back plate & cover)-กรุณาสอบถาม-
70200XEP0N
คลิกที่รูป

VertX OEM V200 Input Monitor Interface (with plastic enclosure back plate & cover)-กรุณาสอบถาม-
70300XEP0N
คลิกที่รูป

VertX OEM V300 Output Control Interface (with plastic enclosure back plate & cover)-กรุณาสอบถาม-
900NTNTEK
คลิกที่รูป

iCLASS SE R10 Contactless Smart Card Reader, Mini-Mullion-กรุณาสอบถาม-
920NTNTEK
คลิกที่รูป

iCLASS SE R40 Contactless Smart Card Reader, Wall Switch-กรุณาสอบถาม-
940NTNTEK
คลิกที่รูป

iCLASS SE R90 Extended Range Read Only Contactless Smart Card Reader, Wiegand, OSDP-กรุณาสอบถาม-
921(SERK40)
คลิกที่รูป

iCLASS SE RK40 Contactless Smart Card Reader, Wall Switch-กรุณาสอบถาม-
921(SERPK40)
คลิกที่รูป

iCLASS SE RPK40 Contactless Smart Card Reader, Wall keypad-กรุณาสอบถาม-

ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดสเปกสินค้าพร้อมกันในครั้งเดียวได้

 สินค้ายี่ห้อ HID Others


รุ่นสินค้า
ภาพสินค้า
รายละเอียด
spec
ราคา(บาท)
1326LSSMV
คลิกที่รูป

ProxCard® II Proximity Access Card (Clam shell)-กรุณาสอบถาม-
1386LGSMN
คลิกที่รูป

ISOProx® II Graphics Quality PVC, Proximity Access Card-กรุณาสอบถาม-
2000HPGGMN
คลิกที่รูป

iCLASS SR Contactless Smart Card, 2k bit with 2 application areas-กรุณาสอบถาม-
2002HPGGMN
คลิกที่รูป

Contactless Smart Card PVC Cards, 16K Cards, 13.56 MHz read/write contactless smart card technology-กรุณาสอบถาม-

ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดสเปกสินค้าพร้อมกันในครั้งเดียวได้

 


บริษัท ซายเนคเทคโนโลยี จำกัด 238/14 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310