สินค้ายี่ห้อ NUMENS Addressable Wireless


รุ่นสินค้า
ภาพสินค้า
รายละเอียด
spec
ราคา(บาท)
PNA-6002-01W
คลิกที่รูป

Control and indicating equipment,Addressable Wireless control and indicating equipment, 2-loop , Metal
-รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รับสัญญาณไร้สาย (Wireless Node)
-รองรับโซนเชื่อมต่ออุปกรณ์ 2 Loop เพิ่มได้มากถึง 6 Loop
-รองรับหมายเลขอุปกรณ์มากถึง 125 Address/Loop
-รองรับโซนเชื่อมต่ออุปกรณ์แจ้งเตือน 2 โซน
-รองรับอุปกรณ์แจ้งเตือนมากถึง 10 อุปกรณ์/โซน
-รองรับแหล่งจ่ายไฟหลัก 220 VAC.
-รองรับแหล่งจ่ายไฟสำรอง 24 VDC.
-รองรับการเชื่อมต่อตู้ควบคุมย่อยมากถึง 16 ตู้
-รองรับสัญญาณขาออก(Output) ในการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ภายนอกผ่าน Contact NC/NO
-รองรับการเชื่อมต่อแผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้
หน้าจอ LCD สำหรับตั้งค่า และแสดงสถานะ
-เก็บข้อมูลเหตุการณ์ได้ 3,000 เหตุการณ์

-กำลังดำเนินการ- - 62,500
PNA-6002-02E
คลิกที่รูป

Control and indicating equipment,2-loop expansion card
-รองรับการขยายเพิ่มของจำนวน Loop ในตู้ควบคุมรุ่น 6002-01 -รองรับการขยายได้ 2 Loop/บอร์ด

-กำลังดำเนินการ- - 18,900
00000
คลิกที่รูป
Control and indicating equipment,6-loop expansion panel
-กำลังดำเนินการ- - 51,700
CNA-601-001W
คลิกที่รูป

Detector,Addressable Smoke/Heat detector, Wireless
-ตรวจจับควันแบบการหักเหของแสง -ตรวจจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ และจับอุณหภูมิคงที่ ที่ 57°C
-รองรับการส่งสัญญาณแบบไร้สาย
-รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-รองรับการแจ้งเตือนแบบเสียงในตัวอุปกรณ์ ในระดับความดังเสียง-มากถึง 85 dB ในระยะ 3 เมตร
-รองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในตัวอุปกรณ์

-กำลังดำเนินการ- - 1,950
SNA-601-002W
คลิกที่รูป

Detector,Addressable Smoke detector, Wireless
-ตรวจจับควันแบบการหักเหของแสง -รองรับการส่งสัญญาณแบบไร้สาย
-รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-รองรับการแจ้งเตือนแบบเสียงในตัวอุปกรณ์ ในระดับความดังเสียงมากถึง 85 dB ในระยะ 3 เมตร
-รองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในตัวอุปกรณ์

-กำลังดำเนินการ- - 1,800
HNA-601-003W
คลิกที่รูป

Detector,Addressable Heat detector, Wireless
-ตรวจจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ และจับอุณหภูมิคงที่ ที่ 57°C -รองรับการส่งสัญญาณแบบไร้สาย
-รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-รองรับการแจ้งเตือนแบบเสียงในตัวอุปกรณ์ ในระดับความดังเสียงมากถึง 85 dB ในระยะ 3 เมตร
-รองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในตัวอุปกรณ์

-กำลังดำเนินการ- - 1,800
PNA-6800-I01
คลิกที่รูป

Accessories, Loop isolator, 2-wire, 24V
- Loop Isolator
- อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร
- รองรับแรงดัน DC 17 -28V
- รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE

-กำลังดำเนินการ- - 1,100
PNA-660-004W
คลิกที่รูป

Manual call points, MCP 24V, 2-wire
-อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนใช้มือกด -รองรับการรับสัญญาณแบบไร้สาย มากถึง 500 เมตร (ในที่โล่ง)
-รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-อุปกรณ์สามารถ Reset กลับมาใช้งานใหม่ได้
-มีไฟ LED กระพริบบอกสถานการณ์ทำงาน
-รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 17 - 28 VDC.

-กำลังดำเนินการ- - 2,300
PNA-621-Z03
คลิกที่รูป

Module, Module zone input, 2-wire, 24V
-รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชนิดระบุโซน มากถึง 32 อุปกรณ์
-รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-มีสถานะไฟ LED กระพริบบอกสถานการณ์ทำงาน
-รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 17 - 30 VDC.

-กำลังดำเนินการ- - 1,900
PNA-621-I01
คลิกที่รูป

Module, Single input
-รองรับสัญญาณขาเข้า (Input) ของอุปกรณ์ภายนอกผ่าน Contact NO
-รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-มีสถานะไฟ LED กระพริบบอกสถานการณ์ทำงาน
-รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 17 - 30 VDC.

-กำลังดำเนินการ- - 1,700
PNA-660-002NW
คลิกที่รูป

Manual call points, Node MCP 24V, 2-wire
-อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนใช้มือกด -รองรับการรับสัญญาณแบบไร้สาย มากถึง 500 เมตร (ในที่โล่ง)
-รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจจับแบบไร้สาย มากถึง 32 อุปกรณ์
-รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-อุปกรณ์สามารถ Reset กลับมาใช้งานใหม่ได้
-มีไฟ LED กระพริบบอกสถานการณ์ทำงาน
-รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 17 - 28 VDC.

-กำลังดำเนินการ- - 2,300
PNA-621-IO02
คลิกที่รูป

Module, Addressable Single Input/Output Module
-รองรับสัญญาณขาเข้า (Input) ของอุปกรณ์ภายนอกผ่าน Contact NO
-รองรับสัญญาณขาออก (Output) ของอุปกรณ์ภายนอกผ่าน Contact NC/NO
-รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-มีสถานะไฟ LED กระพริบบอกสถานการณ์ทำงาน
-รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 17 - 30 VDC.

-กำลังดำเนินการ- - 2,000
PNA-622-001
คลิกที่รูป

Module, Module A/V Device, 2-wire, 24V
-รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์แจ้งเตือน มากถึง 10 อุปกรณ์
-รองรับการจ่ายแรงดันไฟ 24 VDC. 800 mA.
-รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-มีสถานะไฟ LED กระพริบบอกสถานการณ์ทำงาน
-รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 17 - 30 VDC.

-กำลังดำเนินการ- - 2,200

ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดสเปกสินค้าพร้อมกันในครั้งเดียวได้

 สินค้ายี่ห้อ NUMENS Residential


รุ่นสินค้า
ภาพสินค้า
รายละเอียด
spec
ราคา(บาท)
SND-500-S
คลิกที่รูป

Smoke alarms, 9V, Sounder, carbon-zonc battery
-ตรวจจับควันแบบการหักเหของแสง
-รองรับการแจ้งเตือนแบบเสียงในตัวอุปกรณ์ ในระดับความดังเสียงมากถึง 85 dB ในระยะ 3 เมตร
-รองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 9V. ชนิด Carbon-zinc
-รองรับการแจ้งเตือนในกรณีพลังงานจากแบตเตอรี่ต่ำ

-กำลังดำเนินการ- - 500
HND-202-003S
คลิกที่รูป

Heat alarms,9V, sounder, carbon-zinc battery
-ตรวจจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ และจับอุณหภูมิคงที่ ที่ 57°C
-รองรับการแจ้งเตือนแบบเสียงในตัวอุปกรณ์ ในระดับความดังเสียงมากถึง 85 dB ในระยะ 3 เมตร
-รองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 9V. ชนิด Carbon-zinc
-รองรับการแจ้งเตือนในกรณีพลังงานจากแบตเตอรี่ต่ำ

-กำลังดำเนินการ- - 500
CND-202-001S
คลิกที่รูป

Smoke and heat alarms,Smoke/heat alarm, 9V, sounder, carbon-zinc battery
-ตรวจจับควันแบบการหักเหของแสง
-ตรวจจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ และจับอุณหภูมิคงที่ ที่ 57°C
-รองรับการแจ้งเตือนแบบเสียงในตัวอุปกรณ์ ในระดับความดังเสียงมากถึง 85 dB ในระยะ 3 เมตร
-รองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 9V. ชนิด Carbon-zinc
-รองรับการแจ้งเตือนในกรณีพลังงานจากแบตเตอรี่ต่ำ

-กำลังดำเนินการ- - 600
SND-205-002W
คลิกที่รูป

Wireless Inter-Connect Smoke Alarm, 3V
-ตรวจจับควันแบบการหักเหของแสง
-รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย และสามารถแบ่งกลุ่มการเชื่อมต่อได้
-รองรับการแจ้งเตือนแบบเสียงในตัวอุปกรณ์ ในระดับความดังเสียงมากถึง 85 dB ในระยะ 3 เมตร
-รองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 3V. ชนิด Lithium Battery
-รองรับการแจ้งเตือนในกรณีพลังงานจากแบตเตอรี่ต่ำ

-กำลังดำเนินการ- - 1,700
HND-205-008W
คลิกที่รูป

Wireless Inter-Connect Heat Alarm, 3V
-ตรวจจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ และจับอุณหภูมิคงที่ ที่ 57°C
-รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย และสามารถแบ่งกลุ่มการเชื่อมต่อได้
-รองรับการแจ้งเตือนแบบเสียงในตัวอุปกรณ์ ในระดับความดังเสียงมากถึง 85 dB ในระยะ 3 เมตร
-รองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 3V. ชนิด Lithium Battery
-รองรับการแจ้งเตือนในกรณีพลังงานจากแบตเตอรี่ต่ำ

-กำลังดำเนินการ- - 1,700
CND-205-011W
คลิกที่รูป

Wireless Inter-Connect Smoke & Heat Alarm, 3V
-ตรวจจับควันแบบการหักเหของแสง
-ตรวจจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ และจับอุณหภูมิคงที่ ที่ 57°C
-รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย และสามารถแบ่งกลุ่มการเชื่อมต่อได้
-รองรับการแจ้งเตือนแบบเสียงในตัวอุปกรณ์ ในระดับความดังเสียงมากถึง 85 dB ในระยะ 3 เมตร
-รองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 3V. ชนิด Lithium Battery
รองรับการแจ้งเตือนในกรณีพลังงานจากแบตเตอรี่ต่ำ

-กำลังดำเนินการ- - 1,750
MCP-260-001W
คลิกที่รูป

Manual call points,10-year lithium battery, wireless interconnect
-อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนใช้มือกด
-รองรับการส่งสัญญาณแบบไร้สาย มากถึง 500 เมตร (ในที่โล่ง)
-รองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 3V. ชนิด Lithium Battery
-อุปกรณ์สามารถ Reset กลับมาใช้งานใหม่ได้

-กำลังดำเนินการ- - 1,200
PNRW-261-02
คลิกที่รูป

Alarm remote control, Vibration Alert
-รองรับการควบคุมอุปกรณ์ตรวจจับแบบไร้สาย
-สามารถแบ่งกลุ่มการเชื่อมต่อได้
-รองรับการส่งสัญญาณแบบไร้สาย มากถึง 500 เมตร (ในที่โล่ง)
-รองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 3V. ชนิด Lithium Battery

-กำลังดำเนินการ- - 1,650

ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดสเปกสินค้าพร้อมกันในครั้งเดียวได้

 สินค้ายี่ห้อ NUMENS Conventional


รุ่นสินค้า
ภาพสินค้า
รายละเอียด
spec
ราคา(บาท)
CN3023
คลิกที่รูป
Base, low profile, 5-terminal, 102mm
ขาเบส Low Profile ใช้สำหรับ อุปกรณ์ตรวจจับ Conventional1 YEAR
-กำลังดำเนินการ- - 140
CN3043
คลิกที่รูป
Base, low profile, 9-terminal, 102mm
ขาเบส Low Profile ใช้สำหรับ อุปกรณ์ตรวจจับ Conventional ซีรี SL,HL1 YEAR
-กำลังดำเนินการ- - 150
PGNGC-16
คลิกที่รูป

Control and indicating equipment, Remote LED Display Card, 16 indicator
-รองรับการเชื่อมต่อ ตู้แผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator)
-รองรับโซนแจ้งเตือน สำหรับเชื่อมต่อ LED 24 Vdc. มากถึง 40 โซน
รองรับการใช้งานร่วมกันสูงสุด 5 บอร์ด
รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 21 - 28 VDC.

-กำลังดำเนินการ- - 2,990
CN484-02
คลิกที่รูป
Base, 4-Terminal, Relay Output
ขาเบส Low Profile ใช้สำหรับ อุปกรณ์ตรวจจับ Conventional ใช้กับอุปกรณ์ ซีรี่ SR,HR,SRR,HRR
-กำลังดำเนินการ- - 360
BNC407-01
คลิกที่รูป

Line-Type Smoke Detector-ตรวจจับควันแบบลำแสง
-รองรับระยะการตรวจจับ 8
– 100 เมตร ที่ความกว้างสูงสุด 14.5 เมตร
-มีไฟ LED บอกสถานการณ์ทำงาน
-สามารถเชื่อต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่าน Contact NC/NO
-รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 15 - 28 Vdc.

-กำลังดำเนินการ- - 17,500
BNC407-02
คลิกที่รูป
Line-Type Smoke Detector Reflector
แผ่นสะท้อนใช้สeหรับหรับสะท้อนกับของ BEAM Detector1 YEAR
-กำลังดำเนินการ- - 400
CPC-46-P
คลิกที่รูป

Conventional Pull station
-อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนใช้มือกดและดึง -อุปกรณ์สามารถ Reset กลับมาใช้งานใหม่ได้
-มีไฟ LED กระพริบบอกสถานการณ์ทำงาน
-รองรับการเดินสายแบบ 2 สาย (Class B)
-รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 10.8 - 33 VDC.

-กำลังดำเนินการ- - 1,000
CNI-05
คลิกที่รูป
RS232 to 485 interface card1 YEAR
-กำลังดำเนินการ- - 1,000
PNC-4003-8ZR
คลิกที่รูป
- Numens Convention Control Panel 8 Zones
- Red metal enclosure
- ระบบแบบ Conventional System (ระบุโซน)
-ต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด256 อุปกรณ์
-รองรับมาตรฐานEN54


14,900
PNC-4003-16ZR
คลิกที่รูป
- Numens Convention Control Panel 16 Zones
- Red metal enclosure
- ระบบแบบ Conventional System (ระบุโซน)
-ต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด512 อุปกรณ์
-รองรับมาตรฐานEN54


18,900
SNC-300-S2
คลิกที่รูป
- Conventional Photoelectric Smoke detector - อุปกรณ์ตรวจจับควัน - รองรับแรงดัน DC 10.8 - 33V - รองรับมาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521


660
HNC-310-H2
คลิกที่รูป
Convention heat detector / อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน / รองรับแรงดัน DC 10.8 - 33V / มาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521


600
SNC-300-C2
คลิกที่รูป
Conventional smoke and heat combind detector / อุปกรณ์ตรวจจับควันและอุณหภูมิ / รองรับแรงดัน DC 10.8 - 33V / มาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521


800
CPC-36-C
คลิกที่รูป
Conventional manual call point / อุปกรณ์สัญญาณเตือนแบบใช้มือกด / รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 5 - 33V / มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน / มาตรฐาน EN54-11


800
SLC-16-L
คลิกที่รูป

Conventional fire siren and light/ อุปกรณ์แบบส่งสัญญาณพร้อมไฟแจ้งเตือน / ระดับความดัง มากกว่า 100 dB / รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 12-24V1,000
NFB-66
คลิกที่รูป
Conventional fire alarm bell / อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบสัญญาณเสียง / ระดับความดัง มากกว่า 95 dB / รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 12-28V


900
PNGAC-08
คลิกที่รูป
"- Remote LED display card - อุปกรณ์แสดงสถานะแจ้งเตือนได้ทั้งหมด 8 โซน - แสดงสถานะแจ้งเตือนได้สูงสุด 16 โซน - รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ DC 24V"


2,680
SNC-300-SL
คลิกที่รูป
- Conventional Photoelectric Smoke Detector - อุปกรณ์ตรวจจับควัน -รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 12-28V - รองรับมาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521


700
HNC-310-HL
คลิกที่รูป
- Conventional Photoelectric Heat Detector ,LED
- อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ (57°C)
- รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 10.8-33V
- รองรับมาตรฐาน EN54-7 5/UL268 521


640
PNI-681-01
คลิกที่รูป
- Remote indicator - อุปกรณ์แสดงสถานะการแจ้งเตือน - รองรับการใช้งานกับ SNC-300-SL - รองรับแรงดัน DC 5 - 36V


250
HNC-310-HRR
คลิกที่รูป
- Conventional Heat Detector with Relay Output - อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ(57 °C) - รองรับแรงดัน DC 10.8 - 33V - รองรับมาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521


700
SNC-300-SRR
คลิกที่รูป
- Conventional Photoelectric Smoke Detector with Relay Output - อุปกรณ์ตรวจจับควัน - รองรับแรงดัน DC 10.8 - 33V - รองรับมาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521


1,200

ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดสเปกสินค้าพร้อมกันในครั้งเดียวได้

 สินค้ายี่ห้อ NUMENS Addressable


รุ่นสินค้า
ภาพสินค้า
รายละเอียด
spec
ราคา(บาท)
PNA-6004-1LR
คลิกที่รูป
- Numens Addressable Control Panel 1 Loop - Red metal enclosure - ระบบแบบ Addressable System (ระบุตำแหน่ง) - ต่ออุปกรณ์ตรวจจับได้สูงสุด 125อุปกรณ์ - รองรับมาตรฐาน EN54-2,EN54-4


33,500
PNA-6004-2LR
คลิกที่รูป
- Numens Addressable Control Panel 2 Loop - Red metal enclosure - ระบบแบบ Addressable System (ระบุตำแหน่ง) - ต่ออุปกรณ์ตรวจจับได้สูงสุด 250 อุปกรณ์ - รองรับมาตรฐาน EN54-2,EN54-4


42,500
PNA-6800-I01
คลิกที่รูป
- Loop Isolator - อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร - รองรับแรงดัน DC 17 -28V - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE


1,100
PNA-6600-M01
คลิกที่รูป

-อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนใช้มือกด
-รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-อุปกรณ์สามารถ Reset กลับมาใช้งานใหม่ได้
-มีสถานะ LED กระพริบบอกสถานการณ์ทำงาน
รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 17 - 28 VDC.1,800
PNA-621-Z03
คลิกที่รูป
- Addressable Zone Unit Module - อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบโซน (Conventional) - รองรับแรงดัน DC 17 -30V - มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE


1,900
PNA-621-I01
คลิกที่รูป
- Addressable Single Input Module - อุปกรณ์รับสัญญาณขาเข้า (input) - รองรับแรงดัน DC 17 -30V - มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE


1,700
PNA-621-IO02
คลิกที่รูป
- Addressable Single Input/Output Module - อุปกรณ์รับสัญญาณขาเข้าออก (input/Output) - รองรับแรงดัน DC 17 -30V - มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE


2,000
PNA-640-001
คลิกที่รูป
-Addressablel Fire siren - อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบสัญญาณเสียง - ระดับความดังมากกว่า 100 dB - รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 12-24V


1,710
CN3062
คลิกที่รูป
Base, low profile, 4-terminal, 102mm
ขาเบส Low Profile ใช้สำหรับ อุปกรณ์ตรวจจับ Addressable
140
PNA-6600-M01
คลิกที่รูป

Manual call points, MCP 24V, 2-wire
-อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนใช้มือกด -รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-อุปกรณ์สามารถ Reset กลับมาใช้งานใหม่ได้
-มีสถานะ LED กระพริบบอกสถานการณ์ทำงาน
รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 17 - 28 VDC.

-กำลังดำเนินการ- - 1,800
PNA-622-001
คลิกที่รูป

Module, Module A/V Device, 2-wire, 24V

-กำลังดำเนินการ- - 2,200
PNA-622-001
คลิกที่รูป

Audio/visual devices,Convention Fire alarm bell
-อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบสัญญาณเสียง
-เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6 นิ้ว
-ระดับความดังเสียงมากถึง 95 dB ในระยะ 1 เมตร
-รองรับการเดินสายแบบ 2 สาย (Class B)
รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 12 - 28 VDC.

-กำลังดำเนินการ- - 900
SLC-66-C
คลิกที่รูป

Audio/visual devices,Convention Fire siren and light
-อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบสัญญาณเสียงและแสง

-กำลังดำเนินการ- - 1,000
PGNGC-08
คลิกที่รูป

Control and indicating equipment, Remote LED Display Card, 8 indicator
-รองรับการเชื่อมต่อ ตู้แผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator)
-รองรับโซนแจ้งเตือน สำหรับเชื่อมต่อ LED 24 Vdc. มากถึง 8 โซน
-รองรับการใช้งานร่วมกันสูงสุด 2 บอร์ด
รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 21 - 28 VDC.

-กำลังดำเนินการ- - 2,690
PGNGC-16
คลิกที่รูป

Control and indicating equipment, Remote LED Display Card, 8 indicator
-รองรับการเชื่อมต่อ ตู้แผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator)
-รองรับโซนแจ้งเตือน สำหรับเชื่อมต่อ LED 24 Vdc. มากถึง 40 โซน
รองรับการใช้งานร่วมกันสูงสุด 5 บอร์ด
รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 21 - 28 VDC.

-กำลังดำเนินการ- - 2,990
PNA-6002-06R
คลิกที่รูป

Repeater panel
-รองรับการใช้งานสเหมือนตู้ควบคุมหลัก -มีไฟ LED แสดงสถานการณ์เกิดเหตุ มากถึง 16 โซน
-รองรับการเชื่อมต่อผ่าน RS-485
-รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 21 - 28 VDC.

-กำลังดำเนินการ- - 13,200
1497921
คลิกที่รูป

Network Interface Card
ใช้สำหรับส่งขอมูลระหว่างตู้ fire Control Panel กับ Repeater

-กำลังดำเนินการ- - 3,300
SNA-360-C2
คลิกที่รูป
Addressable smoke and heat combind detector / อุปกรณ์ตรวจจับควันและอุณหภูมิ / รองรับแรงดัน DC 17 -28 V / มาตรฐาน EN54-7 5 / CE


1,900
SNA-360-S2
คลิกที่รูป
Addressable photoelectric smoke detector / อุปกรณ์ตรวจจับควัน / รองรับแรงดัน DC 17 -28V / มาตรฐาน EN54-7 / CE


1,700
HNA-360-H2
คลิกที่รูป

Addressable Heat detector / อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน / รองรับแรงดัน DC 17 -28V / มาตรฐาน EN54-5 / CE1,650

ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดสเปกสินค้าพร้อมกันในครั้งเดียวได้

 


บริษัท ซายเนคเทคโนโลยี จำกัด 238/14 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310