สินค้ายี่ห้อ YALE DDL Normal


รุ่นสินค้า
ภาพสินค้า
รายละเอียด
spec
ราคา(บาท)
YDD424
คลิกที่รูป

บันทึกได้สูงสุด 20ลายนิ้วมือ, ตัวเลขตั้งรหัส 4-10หลัก, กุญแจสำรอง 3ชุด16,500
YDR3110
คลิกที่รูป

Economy rim lock
-บัตรเข้าออกบันทึกผู้ใช้สูงสุด 20 ใบ
-ตัวเลขตั้งรหัส 4 - 12 หลัก11,400
YDR4110
คลิกที่รูป

Biometric rim lock -ตัวบันทึกลายนิ้วมือ สูงสุด 20 ลายนิ้วมือ -ตัวเลขตั้งรหัส 4 - 12 หลัก12,400
YDR323
คลิกที่รูป

Vectical rim lock -บัตรเข้าออก บันทึกผู้ใช้สูงสุด 40 ใบ -ตัวเลขตั้งรหัส 4 - 12 หลัก12,500
YDR343
คลิกที่รูป

Vectical rim lock -บัตรเข้าออก บันทึกผู้ใช้สูงสุด 40 ใบ -ตัวเลขตั้งรหัส 4 - 12 หลัก12,500
YDM3212
คลิกที่รูป

Chic mortise lock -บัตรเข้าออก บันทึกผู้ใช้สูงสุด 20 ใบ -ตัวเลขตั้งรหัส 4 - 12 หลัก13,500
YDM3109
คลิกที่รูป

Classic mortise lock -บัตรเข้าออก บันทึกผู้ใช้สูงสุด 40 ใบ -ตัวเลขตั้งรหัส 6 - 12 หลัก -ระบบรหัสหลอก24,700
YDM4109
คลิกที่รูป

biometric mortise lock -ตั้งบันทึกลายนิ้วมือ สูงสุด 20 ลายนิ้วมือ -ตัวเลขตั้งรหัส 6-12 หลัก -กุญแจสำรอง28,700

ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดสเปกสินค้าพร้อมกันในครั้งเดียวได้

 สินค้ายี่ห้อ YALE DDL Accessories


รุ่นสินค้า
ภาพสินค้า
รายละเอียด
spec
ราคา(บาท)
RFID STICKER
คลิกที่รูป

YALE RFID STICKER 15x30 MM

-กำลังดำเนินการ- - 200
YRF10
คลิกที่รูป

RF CARD KEY ( SQUARE TYPE& )

-กำลังดำเนินการ- - 200

ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดสเปกสินค้าพร้อมกันในครั้งเดียวได้

 


บริษัท ซายเนคเทคโนโลยี จำกัด 238/14 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310