กล้องวงจรปิด CCTV System, กล้องวงจรปิด AVTECH, กล้องวงจรปิด panasonic cctv, เลนส์กล้องวงจรปิด Evetar และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับกล้องวงจรปิด
 
   
 
 
 
คำถาม : AVH306(6CH) และ AVH312(12CH) ต่างกันอย่างไร
คำตอบ : ต่างกันที่ CH และ AVH312 สามารถส่ง Push notification เข้ามือถือได้
 
คำถาม : AVH306 และ AVH312 รองรับกล้อง 2 MP ได้กี่ CH
คำตอบ : AVH306 รองรับ ALL CH , AVH312 รองรับ 1 CH
 
คำถาม : Port Lan และ Port Wan หลังเครื่อง NVR ใช้งานอย่างไร
คำตอบ : Port Lan ใช้เชื่อมต่อกับตัวกล้อง , Port Wan ใช้เชื่อมต่อเพื่อดูผ่านระบบ Internet
 
คำถาม : ต่อกล้องเข้าใน Port Lan แล้วภาพไม่ขึ้น
คำตอบ : Upfirmware ตัวเครื่อง , Upfirmware กล้อง , ทำการ Reset กล้อง , ตรวจเช็กสายสัญญาณรวมถึงตรวจเช๊ก IP ของตัวกล้องว่าอยู่ วงเดียวกันกับ Port Lan หรือไม่
   
คำถาม : ลืม Password ที่ใช้ Login เข้าหน้าเครื่อง NVR
คำตอบ :

ส่งเครื่องเข้ามาที่บริษทเพื่อทำการ Hard Reset

   
คำถาม : ตัวเครื่องรองรับกล้องรุ่นอื่นหรือไม่
คำตอบ :

NVR ของ Avtech รองรับเฉพาะกล้อง IP Avtech เท่านั้นครับ

   
คำถาม : ถ้าต้องการ Connect กล้องกับตัวเครื่องผ่าน Port wan สามารถทำได้หรือไม่
คำตอบ :

สามารถทำได้แต่ไม่แนะนำครับ เพราะจะทำให้กล้อง Framrate ตก

   
คำถาม : หากต้องการเดินสาย Lan เกิน 100 M ต้องทำอย่างไร
คำตอบ :

http://www.zynekcctv.com/article43.php

   
คำถาม : Back up ภาพผ่านทางใดได้บ้าง
คำตอบ :

ผ่านทางหน้าเครื่องโดยใช้เป็น USB Flash Dive และผ่านทาง internet ผ่านโปรแกรม Video viewer

   
คำถาม : Connect ภาพผ่าน Video viewer ได้แล้วภาพเป็นจอดำทุก CH
คำตอบ :

ให้ลงโปรแกรม Video viewer เป็น version ล่าสุด

   
 
วันที่อัพเดต 5 กุมภาพันธ์ 2556
ถาม-ตอบโดย คุณก้อง