กล้องวงจรปิด CCTV System, กล้องวงจรปิด AVTECH, กล้องวงจรปิด panasonic cctv, เลนส์กล้องวงจรปิด Evetar และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับกล้องวงจรปิด
  company profile  
     
 
AVTECH ดูผ่านมือถือ Android
03/10/2011
VDO การติดตั้งโปรแกรม Eagleeyes และการตั้งค่าโปรแกรม Eagleeyes บนมือถือ Android เพื่อให้สามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิด AVTECH ได้  
AVTECH ดูผ่านมือถือ Iphone
04/10/2011
VDO การติดตั้งโปรแกรม Eagleeyes และการตั้งค่าโปรแกรม Eagleeyes บนมือถือ Iphone เพื่อให้สามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิด AVTECH ได้  
Concept การตั้งค่าเพื่อให้ดูภาพผ่านอินเตอร์เน็ต หรือมือถือ
10/10/2011
VDO แสดง Concept การตั้งค่าของระบบกล้องวงจรปิด ให้สามารถดูภาพผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือดูภาพผ่านมือถือได้  
การตั้งค่า IP เครื่องบันทึก AVTECH
18/10/2011
VDO แสดงการตั้งค่า IP Address ให้กับเครื่องบันทึก AVTECH  
การตั้งค่า IP เครื่องบันทึก iNNEKT
18/10/2011
VDO แสดงการตั้งค่า IP Address ให้กับเครื่องบันทึก iNNEKT  
วิธีการสมัคร DYNDNS
12/10/2011
VDO แสดงขั้นตอนการสมัคร DYNDNS เพื่อให้สามารถดูกล้องวงจรปิดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้  
การ Forward Port Router TP-LINK ตอนที่ 1
12/10/2011
VDO แสดงการ Forward Port ของ Router ยี่ห้อ TP-LINK เพื่อให้สามารถดูกล้องวงจรปิดผ่านระบบ Lan หากต้องการให้สามารถดูผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ คลิกตอนที่ 2  
การ Forward Port Router TP-LINK ตอนที่ 2
12/10/2011
VDO แสดงการ Forward Port ของ Router ยี่ห้อ TP-LINK ต่อจากตอนที่ 1 เพื่อให้สามารถดูกล้องวงจรปิดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้  
การ Forward Port Router SMC ตอนที่ 1
13/10/2011
VDO แสดงขั้นตอนที่ 1 ในการ Forward Port ของ Router ยี่ห้อ SMC กับ DVR AVTECH เพื่อให้สามารถดูกล้องวงจรปิดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้  
การ Forward Port Router SMC ตอนที่ 2
13/10/2011
VDO แสดงขั้นตอนที่ 2 ในแสดงการ Forward Port ของ Router ยี่ห้อ SMC ให้กับ DVR iNNEKT และการตั้งค่า็ Host name DDNS ของทั้ง 2 ยี่ห้อ เพื่อให้สามารถดูกล้องวงจรปิดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้  
การ Forward Port Router SMC ตอนที่ 3
13/10/2011
VDO แสดงขั้นตอนที่ 3 ในการกำหนดค่า Firewall และการ Reboot Router เพื่อให้สามารถดูกล้องวงจรปิดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้  
 
 
Untitled Document