กล้องวงจรปิด CCTV System, กล้องวงจรปิด AVTECH, กล้องวงจรปิด panasonic cctv, เลนส์กล้องวงจรปิด Evetar และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับกล้องวงจรปิด
  company profile  
     
 
ใช้ DDNS ง่ายและฟรีกับ เครืองบันทึก INNEKT
     ปัจจุบันการดูกล้องวงจรปิดเป็นที่แพร่หลายมากในประเทศไทยแต่ยังมีข้อจำกัดในการลงทะเบียนใช้งานโดยจำเป็นจะต้องสมัครบริการกับเว็บไซด์ชื่อดังซึ่งแต่ก่อนสามารถใช้ได้ฟรีแต่ปัจจุบันมีค่าใช้จ่าย ดังนั้นทางบริษัทเองจึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาให้ลูกค้าได้ใช้งานได้ฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายและง่ายในการใช้งาน จึงได้พัฒนาร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พัฒนา DDNS สำหรับเครื่องบันทึก innekt โดยใช้ระบบ Cloud Computer โดยเน้นความง่ายในการใช้งาน
 
     คุณสมบัติของ innektdvr.com
     1. เป็น DDNS ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
     2. ลงทะเบียนง่าย สามรถลงทะเบียนที่ตัวเครื่องได้เลย ไม่ต้องสมัครสมาชิคและไม่ต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขเครื่อง
     3. ใช้ระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ มีความเสถียรสูงรองรับอนาคต
     4. รองรับเครื่องบันทึก innekt ZPD104A,ZPD108A,ZPD116A, ZPD304A, APD308A, ZPD316A, ZPD308B, ZPD316B หรือเป็นเครื่องที่เป็นตะกูล ZPDxxx
 
     วิธีการใช้งาน
     ต่อเครื่องเข้ากับระบบ internet
     1. ที่หน้าเครื่องคลิ๊กขวา เข้าเมนูตั้งค่าหลัก >เครือข่าย>ขั้นสูง>DDNS ให้เลือกชนิดของ DDNS เป็น INNEKT DDNS

*** ถ้าเครื่องบันทึกที่ไม่มี INNEKT DDNS ให้เลือก สามารถดาวโหลดได้ที่ ………
 
     2. ชื่อผู้ใช้งาน ให้ใส่ชื่อที่เราต้องการ ต้องไม่ซ้ำกับชื่อเครื่องอื่นที่เคยลงทะเบียนไปแล้ว
 
     3. เลือกให้เป็นเครื่องหมายถูกตรงคำว่าเปิด>เลือกกดปุ่มใฃ้งาน>ตกลง
 
 
      4. ระบบจะแจ้งว่าสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จ
 

*** ชื่อที่ใช้งานจะเป็น xxx.innektdvr.com ในที่นี้ xxx แทนค่าชื่อที่เราตั้งใช้งาน
วันที่ลงบทความ 3 มีนาคม 2556
บทความโดย คุณต้น
 
 
Untitled Document